Legal Notice

思行同益信息咨询有限公司

Si Xing Tong Yi (Beijing) Co. Ltd.
外资独资公司

地址:

中国北京市朝阳区霄云路40号
国航世纪大厦4楼120室
邮编:100027

电话: +86 10 65 90 75 38
邮件: info@set-international.de

税务登记证号: 110105085497932
组织机构代码:08549793-2
营业执照号: 110000450252934

公司所有人:Kai U. Müller